Slovník pojmov

A F M Z

Aktivácia scéna

Pod pojmom aktivácia scén sa v systémoch Z-wave automatizácie domácnosti rozumie funkcia, ktorá umožňuje vykonaním určitej akcie na zariadení ovládať iné zariadenie alebo spustiť scénu.  Takéto akcie môžu byť napríklad stlačenie tlačítka 1x, 2x, 3x,…

Association

Pridruženie (Association) je komunikácia medzi dvomi Z-Wave zariadeniami na priamo. To znamená, že ak máme vytvorené pridruženie medzi tlačítkom a relátkom, tak v momente, keď stlačíme tlačítko, toto pošle príkaz do relátka na zmenu stavu. Dôležitým…

Auto inclusion

Auto inclusion alebo automatické pridávanie zariadeni: Týmto pojmom označujeme funkciu Z-Wave zariadení, ktorá nám umožňuje automatické pridanie zariadenia do riadiacej jednotky bez nutnosti klasického 3 stlačenia. Zariadenie, ktoré podporuje…

FLiRS

FLiRS umožňuje batériovo napájaným zariadeniam prijímať príkazy z riadiacej jednotky takmer okamžite.  Zariadenia, ktoré sú označené ako FLiRS dokážu aj napriek napájaniu batériou prijímať príkazy v intervaloch 1-4x za sekundu. Sú to však iba…

MESH

Technológia Z-Wave pracuje so sieťou s topológiou MESH. Takáto topológia zabezpečuje to, že každý aktívny prvok v sieti (stmievač, relé, termostat, žalúziový modul, zásuvka...) v sieti spĺňa popri svojej základnej funkcií aj funkciu opakovača signálu…

Z-Wave

Z-Wave je bezdrôtový štandard, ktorý umožňuje viacerým výrobcom vyrábať produkty automatizácie domácnosti, ktoré medzi sebou dokážu komunikovať. To znamená, že pokiaľ firma A vyrobí produkt A1 a firma B produkt B2, pričom obidva produkty majú…

Z-Wave Plus

Z-Wave Plus™ zariadenia majú oproti Z-Wave zlepšený dosah, životnosť batérie, šírku pásma, OTA aktualizácie, atď.   Z-Wave Plus™ je novým krokom v Z-Wave certifikačnom procese, ktorý je vytvorený za účelom identifikovania produktov, ktoré využívajú…