Auto inclusion

Auto inclusion alebo automatické pridávanie zariadeni:

Týmto pojmom označujeme funkciu Z-Wave zariadení, ktorá nám umožňuje automatické pridanie zariadenia do riadiacej jednotky bez nutnosti klasického 3 stlačenia. Zariadenie, ktoré podporuje funkciu automatického pridávania sa okamžite po zapojení na elektrickú sieť snaží nájsť riadiacu jednotku a priradiť sa do systému.

V praxi to znamená, že ak zapojíme napríklad relé na prívod elektriny, pred samotným spustením ističa môžme v riadiacej jednotke spustiť funkciu pridávania nového zariadenia a následne zapnúť istič. Akonáhle relé dostane napájanie, nájde riadiacu jednotku a pridá sa nám do systému.

Na čo si dať pozor:

Takáto funkcia je výborná, pokiaľ sme zabudli zariadenie pridať do systému a už sme ho niekam schovali, pričom jeho opätovné vyberanie by nám zabralo veľa času. Je však potrebné pamätať na to, že pokiaľ zapojíme viacero zariadení a následne im naraz pustíme napájanie, riadiaca jednotka jednoducho začne pridávať prvé, ktorému sa podarí s ňou skontaktovať. Nebude nám tak hneď jasné, ktoré zariadenie sa pridá a budeme musieť prebehnúť test, čo pri veľkých inštaláciách môže trvať pár minút.

Dôležitý je tiež fakt, že automatické pridávanie je štandardne zrušené stlačením tlačítka alebo vypínača.