Association

Pridruženie (Association) je komunikácia medzi dvomi Z-Wave zariadeniami na priamo. To znamená, že ak máme vytvorené pridruženie medzi tlačítkom a relátkom, tak v momente, keď stlačíme tlačítko, toto pošle príkaz do relátka na zmenu stavu. Dôležitým faktom je to, že aj keď sa pridruženia nastavujú v riadiacej jednotke, na svoje fungovanie ju nepotrebujú. Takže ak pridruženie nastavíte, bude fungovať napríklad aj v prípade poruchy riadiacej jednotky.
Pre správne nastavenie pridružení je potrebné vždy nasledovať manuál, nakoľko jedno zariadenie môže mať napríklad aj 31 môžných pridružení pričom každé pridruženie sa vzťahuje na určitú funkciu. Napríklad pridruženie skupiny 2 spína pridružené zariadenie v prípade, že senzor zaznamená pohyb, pridruženie skupiny 3 spína v prípade zvýšenej teploty...

Preto sa pridruženia často používajú na prepojenie termostatov s kotlom, aby kúrenie nebolo viazané na funkčnosť riadiacej jednotky.