Aktivácia scéna

Pod pojmom aktivácia scén sa v systémoch Z-wave automatizácie domácnosti rozumie funkcia, ktorá umožňuje vykonaním určitej akcie na zariadení ovládať iné zariadenie alebo spustiť scénu. 

Takéto akcie môžu byť napríklad stlačenie tlačítka 1x, 2x, 3x, podržanie tlačítka... Pokiaľ zariadenie podporuje funkciu aktivácie scén, pri jeho nastavovaní máte možnosť zvoliť si, čo jednotlivé akcie vykonajú.

Najčastejšie používaným príkladom aktivácie scén je použitie klasických ovládačov na spustenie určitej scény, ale aj napríklad dvojité stlačenie vypínača na svetlo. Vďaka týmto akciám môžete svoj Smart Home ovládať ešte jednoduchšie.