MESH

Technológia Z-Wave pracuje so sieťou s topológiou MESH. Takáto topológia zabezpečuje to, že každý aktívny prvok v sieti (stmievač, relé, termostat, žalúziový modul, zásuvka...) v sieti spĺňa popri svojej základnej funkcií aj funkciu opakovača signálu (repeater). Vďaka takto navrhnutej sieti je možné automatizovať aj väčšie domy bez toho, aby sme sa museli obávať o dosah.

MESH sieť má vlastnosť samoorganizácie ako aj samosprávy. Pre nás to znamená, že riadiaca jednotka sa so zariadeniami kontaktuje pomocou poslednej známej cesty, ktorá jej pre komunikáciu fungovala. Pokiaľ sa touto cestou riadiaca jednotka už nevie so zariadením skontaktovať, pokúsi sa nájsť novú cestu k zariadeniu. Pokiaľ sa taká cesta objaví, riadiaca jednotka si ju zapíše a bude ju používať.

Vďaka MESH je možné posunúť signál aj za prekážky, ktoré by sme inak nevedeli prekonať. Umiestnenie aktívneho prvku medzi riadiacu jednotku a zariadenie, ktoré je mimo dosahu umožní jeho pripojenie.

Je dôležité pamätať si, že MESH sieť nám vytvárajú len aktívne prvky, senzory a batériou napájané zariadenia MESH sieť nevytvárajú, v mnohých prípadoch sú na ňu však odkázané.